Atrium Catalogue

Architecture of Totalitarian Regimes

of the XXth Century in Urban Management

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Petržalka

View
View on map
Images
Images
Video
Video
Other
Other files
[
[ Back ]

Petržalka Bratislava V., Bratislava V.
Bratislava, Slovakia

Петражалка е най-големият панелен квартал в Централна Европа, както и един от най-амбициозните проекти на бившия комунистически режим. Петражалка, разположен на десния бряг на река Дунав, е трябвало да бъде противотежест на историческото ядро ​​на Братислава, като вълъщава идеята за жилищен район. Въпреки това идеята е реализирана само отчасти, тъй като липсва основната комуникационна ос с комуналните съоръжения. По този начин кварталът остава монофункционален, прекалено зависим от центъра на града. Характеризира се със сложна, отворена структура от дълги блокове и редове от къщи, които очертават улиците. В района на Петражалка са разположени няколко зони за отдих и спортни площадки, обслужващи целия град. По-голямата част от откритите пространства на комплекса са озеленени като парк с обилна зеленина и детски площадки. Най-забележително в Петражалка са парцелите неоползотворена земя в близост до първоначално планираната комуникационна ос.